Profile Okienne WITAL
Profile Okienne WITAL

Projekt

„Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii produkcji profili okiennych HST o podwyższonej termoizolacyjności i wytrzymałości”

Ryszard Tymofiejewicz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WITAL” realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii produkcji profili okiennych HST o podwyższonej termoizolacyjności i wytrzymałości”

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych profili okiennych HST o podwyższonych parametrach termoizolacyjności i wytrzymałości, będących rezultatem zrealizowanych prac B+R.

W efekcie realizacji projektu możliwe będzie:

  • wprowadzenie na rynek nowego produktu, o unikalnych korzyściach dla użytkowników,
  • wzrost konkurencyjności, poprzez zaoferowanie produktu będącego odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie,
  • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
  • zwiększenie aktywności firmy na rynkach międzynarodowych,
  • podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny firmy,
  • budowa wizerunku firmy jako innowacyjnej i prośrodowiskowej,
  • stworzenie nowego miejsca pracy.

Wartość projektu: 12 722 628,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 656 160,00 PLN

Powrót do góry