Profile Okienne WITAL
Profile Okienne WITAL

Nowości

Aktualne informacje i wiadomości związane z naszymi produktami oraz z technologią przez nas wykorzystywaną.

Nasi klienci, oprócz profili ciepłych, w klasie A otrzymają coś więcej w dobrej cenie.

Antybakteryjne oddziaływanie srebra znane jest od wieków i ta właściwość tego metalu wykorzystywana była w wielu zastosowaniach „leczniczych”, również dla wytwarzania barier bakteriobójczych (jak np. srebro koloidalne). Aktualnie zastosowania srebra jako dodatku antybakteryjnego możliwe jest w wielu dziedzinach, jak na przykład:

  • dodatki do wszelkich rzeczy używanych codziennie przez ludzi (ubrania, opakowania, higiena osobista, itp.),
  • dodatki do materiałów dla budownictwa,
  • dodatki do celów zdrowotnych (koloidy dezynfekujące, dodatki do opatrunków, wskaźniki groźnych chorób)

Znaczna przewaga rynkowa innowacyjnych profili możliwa będzie do osiągnięcia poprzez następujące cechy produktu, niosące ze sobą wymierne korzyści dla użytkowników:

Wyeliminowanie możliwości zakażenia się bakteriami, np. Escherichia coli poprzez okna lub drzwi PCW.

Escherichia coli to inaczej pałeczka okrężnicy potocznie nazywana bakteria koli – pod tą nazwa kryje się prawie 200 różnych bakterii należących do tego samego gatunku. Bakterie te, także w zmutowanej, szczególnie niebezpiecznej wersji, można spotkać prawie wszędzie. Do przeniesienia bakterii wystarczy kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami. E coli za pośrednictwem niemytych rak wędruje do ust, na skórę, na poręcze w autobusach, kierownice samochodów, klamki. Z przeprowadzonych badań wynika iż na próbce kontrolnej płytek z granulatu nie zawierającej nanosrebra po 24 h ujawniono 1 500 jtk. Natomiast na próbce badanej, z roztworem nanosrebra określono liczbę bakterii na poziomie 190 jtk. Oznacza to, iż w wyniku zastosowania roztworu nanosrebra badana płytka wykazała się bardzo wysoką aktywnością antybakteryjną – zmniejszenie z 1 500 jtk do190 jtk, co daje poprawę wskaźnika (zmniejszenie ilości żywych bakterii referencyjnych) o ponad 87%.

Zahamowanie rozwoju pleśni na powierzchni profili PCW.

Grzyby pleśniowe są naturalną częścią naszego środowiska ożywionego. Ich zarodniki można znaleźć prawie wszędzie, a wiec także we wnętrzach. Normalnie są one nieszkodliwe. Jeśli jednak stężenie grzybów pleśniowych przekroczy pewien określony poziom, mieszkańcy mogą zacząć mieć problemy zdrowotne. W licznych badaniach na temat wpływu grzybów pleśniowych na zdrowie dostrzega się związek między obciążeniem środowiska grzybami pleśniowymi i dolegliwościami dróg oddechowych. Wdychane z powietrzem zarodniki i produkty przemiany materii grzybów pleśniowych mogą wywoływać u człowieka reakcje alergiczne i podrażnienia. Dzięki wynalazkowi wyeliminowane zostaje to zagrożenie. Z przeprowadzonych badań w instytucie Hamilton wynika, iż na próbce kontrolnej płytek z granulatu nie zawierającej nanosrebra po 24 h określono liczbę komórek pleśni 2 200 jtk. Natomiast na próbce badanej, z roztworem nanosrebra określono liczbę komórek pleśni na poziomie 1 900 jtk. Oznacza to, iż w wyniku zastosowania roztworu nanosrebra badana płytka wykazała się bardzo wysoką aktywnością przeciwdrobnoustrojową wobec pleśni – zmniejszenie z 2 200jtk do 1 900 jtk, co daje poprawę wskaźnika (zmniejszenie liczby żywych komórek pleśni) o ponad 13%.

Malkontentów nie zabraknie. Oczywistym jest, że nie możemy mówić jeszcze w pełni o oknach antybakteryjnych. Nie mniej jednak w końcu to polska firma zaproponowała unikalne rozwiązanie na światową skalę i tylko od niej (marketing) zależy co z tym produktem dalej się stanie. W opinii naszej redakcji to absolutny hit. Jednak jak zawsze wszystko zależy od odpowiedniej dystrybucji informacji. Pierwszą część swojej pracy przy wdrażaniu nowego produktu Wital System wykonał perfekcyjnie. Teraz czekamy na kolejny krok; przedstawienie i wdrożenie gotowego produktu na rynku.

Dzisiaj Wital to ponad 5ha zajmowanej powierzchni, ponad 8 tys. m2 hal, wiele systemów okienno – drzwiowych i ciągły rozwój.

Powrót do góry