Profile Okienne WITAL
Profile Okienne WITAL

Nowości

Aktualne informacje i wiadomości związane z naszymi produktami oraz z technologią przez nas wykorzystywaną.

Zaproszenie do składania ofert – aktualizacja

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy P.W. Wital Ryszard Tymofiejewicz”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wital Ryszard Tymofiejewicz  zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją naszej działalności.

Aktualizacja

Powrót do góry